STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
451 Phạm Thanh Ngân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII
452 Hoàng Đức Nghi Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết), VII, VIII
453 Hồ Tiến Nghị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX
454 Lê Thanh Nghị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa II, III, IV, V
455 Nguyễn Thanh Nghị Thứ trưởng Bộ Xây dựng
456 Phạm Quang Nghị Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI; Bí thư Trung ương Đảng khóa X; Bí thư Thành ủy Hà Nội (từ 7/2006 đến 2/2016)
457 Lê Hữu Nghĩa Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
458 Lương Văn Nghĩa Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (dự khuyết)
459 Nguyễn Trọng Nghĩa Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam
460 Trương Quang Nghĩa Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đến tháng 10/2020
461 Hoàng Văn Nghiên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII, IX
462 Nguyễn Khắc Nghiên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
463 Hồ Nghinh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (dự khuyết), V
464 Lê Huy Ngọ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII, VIII, IX
465 Phạm Quý Ngọ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
466 Bùi Thiện Ngộ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
467 Hồ Mẫu Ngoạt Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
468 Tạ Quang Ngọc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX
469 Trần Minh Ngọc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII
470 Trần Thế Ngọc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
471 Đàm Văn Ngụy Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
472 Đồng Sỹ Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V, VI
473 Phạm Khôi Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X
474 Đỗ Văn Nguyện Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V
475 Nguyễn Trọng Nhã Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương được bầu tại Hội nghị tháng 10-1930
476 Phùng Xuân Nhạ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
477 Lê Thanh Nhàn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
478 Huỳnh Thị Nhân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X
479 Nguyễn Thiện Nhân Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đến tháng 10/2020
480 Nguyễn Trọng Nhân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết), VII
481 Võ Hồng Nhân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII
482 Hoàng Minh Nhất Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X
483 Thái Bá Nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII
484 Hà Sơn Nhin Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
485 Nguyễn Thị Như Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V
486 Lê Văn Nhung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV
487 Huỳnh Văn Niềm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
488 Nguyễn Niệm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
489 Hồ Văn Niên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết)
490 Hồ Văn Niên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai
491 Nguyễn Dy Niên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII, IX
492 Mai Văn Ninh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
493 Nguyễn Hải Ninh Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
494 Nguyễn Thái Ninh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII
495 Trần Đăng Ninh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa I (dự khuyết), II
496 Vũ Văn Ninh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
497 Hoàng Nó Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V
498 Hoàng Văn Nọn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa I
499 Nguyễn Thị Nương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
500 Vũ Oanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (dự khuyết), V, VI, VII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website