STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
351 Hoàng Văn Kiểu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III (dự khuyết), IV
352 Vũ Trọng Kim Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX, X, XI
353 Nguyễn Văn Kỉnh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa II (dự khuyết), III
354 Điểu Kré Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương
355 Điểu K'Ré Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X (dự khuyết), XI (dự khuyết), XII
356 Đặng Xuân Kỳ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
357 Hoàng Kỳ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX
358 Vũ Ngọc Kỳ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX
359 Nguyễn Thế Kỷ Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
360 Nguyễn Xuân Kỷ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết), VII
361 Nguyễn Lam Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III, IV, V
362 Chẩu Văn Lâm Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang
363 Nguyễn Quang Lâm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV
364 Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an
365 Trần Lâm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (dự khuyết), V
366 Đào Hồng Lan Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
367 Hoàng Thị Thúy Lan Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
368 Trần Văn Lan Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời
369 Mai Thúc Lân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII
370 Nguyễn Tường Lân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (dự khuyết)
371 Đinh Văn Lạp Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết), VI (dự khuyết)
372 Vũ Lập Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V, VI
373 Trịnh Văn Lâu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
374 Phạm Hữu Lầu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời
375 Nguyễn Thành Lê Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV
376 Trần Lê Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V
377 Hầu A Lềnh Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
378 Đào Trọng Lịch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII
379 Ngô Xuân Lịch Ủy viên Bộ Chính trị; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
380 Bh’ Riu Liếc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (dự khuyết)
381 Đinh Nho Liêm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI
382 Lê Liêm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khó III (dự khuyết)
383 Phan Thanh Liêm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI
384 Mai Kiều Liên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII
385 Nguyễn Thị Ngọc Liên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI
386 Vũ Đình Liệu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V
387 Nguyễn Văn Linh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III, IV, V, VI
388 Vũ Ngọc Linh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V
389 Nguyễn Hồng Lĩnh Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương
390 Ngô Minh Loan Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III (dự khuyết)
391 Đào Tấn Lộc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
392 Ngô Xuân Lộc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết), VII, VIII
393 Nguyễn Văn Lộc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III (dự khuyết)
394 Nguyễn Đức Lợi Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam
395 Nguyễn Văn Lợi Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước
396 Nguyễn Văn Lợi Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa
397 Lê Thành Long Bộ trưởng Bộ Tư pháp
398 Phạm Tâm Long Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
399 Phạm Văn Long Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX
400 Trần Văn Long Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website