STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
351 Hoàng Văn Kiểu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III (dự khuyết), IV
352 Vũ Trọng Kim Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX, X, XI
353 Nguyễn Văn Kỉnh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa II (dự khuyết), III
354 Điểu Kré Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương
355 Điểu K'Ré Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X (dự khuyết), XI (dự khuyết), XII
356 Đặng Xuân Kỳ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
357 Hoàng Kỳ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX
358 Vũ Ngọc Kỳ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX
359 Nguyễn Thế Kỷ Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
360 Nguyễn Xuân Kỷ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết), VII
361 Nguyễn Lam Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III, IV, V
362 Chẩu Văn Lâm Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang
363 Nguyễn Quang Lâm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV
364 Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an
365 Trần Lâm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (dự khuyết), V
366 Đào Hồng Lan Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
367 Hoàng Thị Thúy Lan Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch HĐND tỉnh
368 Trần Văn Lan Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời
369 Mai Thúc Lân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII
370 Nguyễn Tường Lân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (dự khuyết)
371 Đinh Văn Lạp Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết), VI (dự khuyết)
372 Vũ Lập Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V, VI
373 Trịnh Văn Lâu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
374 Phạm Hữu Lầu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời
375 Nguyễn Thành Lê Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV
376 Trần Lê Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V
377 Hầu A Lềnh Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
378 Đào Trọng Lịch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII
379 Ngô Xuân Lịch Ủy viên Bộ Chính trị; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
380 Bh’ Riu Liếc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (dự khuyết)
381 Đinh Nho Liêm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI
382 Lê Liêm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khó III (dự khuyết)
383 Phan Thanh Liêm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI
384 Mai Kiều Liên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII
385 Nguyễn Thị Ngọc Liên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI
386 Vũ Đình Liệu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V
387 Nguyễn Văn Linh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III, IV, V, VI
388 Vũ Ngọc Linh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V
389 Nguyễn Hồng Lĩnh Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương
390 Ngô Minh Loan Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III (dự khuyết)
391 Đào Tấn Lộc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
392 Ngô Xuân Lộc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết), VII, VIII
393 Nguyễn Văn Lộc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III (dự khuyết)
394 Nguyễn Đức Lợi Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam
395 Nguyễn Văn Lợi Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước
396 Nguyễn Văn Lợi Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa
397 Lê Thành Long Bộ trưởng Bộ Tư pháp
398 Phạm Tâm Long Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
399 Phạm Văn Long Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX
400 Trần Văn Long Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 nhóm đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú

(ĐCSVN) - Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung liên quan đến đảng viên đang công tác, học tập trong điều kiện đặc thù, trong đó có 4 nhóm đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú.

7 chính sách đối với công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 11/2020

(ĐCSVN) – Từ tháng 11/2020, nhiều chính sách đối với cán bộ, viên chức có hiệu lực như: Giảng viên trường cao đẳng sư phạm làm việc 44 tuần/năm, các phòng cấp sở có tối thiểu 5 biên chế công chức, bình quân mỗi phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có 02 phó phòng…

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bộ Chính trị quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

(ĐCSVN) - Cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải có tinh thần yêu nước nồng nàn, sâu sắc; luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Liên kết website