STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
151 Huỳnh Minh Đoàn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X
152 Nguyễn Đôn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III (dự khuyết)
153 Trần Đơn Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
154 Ngô Duy Đông Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V
155 Nguyễn Hữu Đông Bí thư Tỉnh ủy Sơn La
156 Trần Đông Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V, VI
157 Phạm Văn Đồng Thủ tướng Chính phủ (1955 - 1987)
158 Võ Thúc Đồng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III, IV
159 Phan Xuân Đợt Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết), VI (dự khuyết)
160 Nguyễn Văn Du Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn đến tháng 10/2020
161 Trần Hữu Dư Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (dự khuyết)
162 Ngô Văn Dụ Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI; Bí thư Trung ương Đảng khóa X; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (2011 - 2016)
163 Hà Quang Dự Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII
164 Lê Duẩn Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, V (9/1960 - 7/1986)
165 Trần Hữu Dực Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa II (dự khuyết), III, IV
166 Lê Hữu Đức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
167 Nguyễn Văn Đức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI
168 Đào Ngọc Dung Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
169 Bùi Tiến Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X
170 Đinh Tiến Dũng Bộ trưởng Bộ Tài chính
171 Hồ Nghĩa Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX, X
172 Lê Văn Dũng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, IX, X
173 Mai Tiến Dũng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
174 Nguyễn Chí Dũng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
175 Nguyễn Tấn Dũng Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX, X, XI; Thủ tướng Chính phủ (từ 6/2006 đến 4/2016)
176 Phan Xuân Dũng Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
177 Trần Trí Dũng Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh đến tháng 10/2020
178 Trịnh Đình Dũng Phó Thủ tướng Chính phủ
179 Văn Tiến Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa II, III, IV, V, VI
180 Võ Văn Dũng Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương
181 Nguyễn Văn Được Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX, X
182 Trương Quang Được Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX; Trưởng Ban Dân vận Trung ương (từ 1/2000 đến 5/2002); Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XI
183 Đỗ Bình Dương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII, IX
184 Mai Thế Dương Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá IX, X, XI
185 Nguyễn Khắc Dương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII
186 Nguyễn Quang Dương Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
187 Nguyễn Quang Dương Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
188 Phạm Xuân Đương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
189 Trần Thị Đường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết), VI (dự khuyết), VII
190 Nguyễn Văn Dựt Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa I
191 Lê Xuân Duy Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 2 (đã từ trần)
192 Phạm Thế Duyệt Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết), VI, VII, VIII
193 Phạm Đình Dy Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI
194 Lê Văn Dỹ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI (dự khuyết), VII, VIII
195 La Lâm Gia Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V
196 Trần Xuân Giá Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII
197 Nguyễn Bình Giang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết), VII, VIII
198 Phan Văn Giang Thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
199 Lò Văn Giàng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
200 Hà Huy Giáp Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa II (dự khuyết), III
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website