STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
101 Phạm Biên Cương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X (dự khuyết)
102 Phạm Như Cương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết)
103 Trương Chí Cương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (dự khuyết)
104 Võ Văn Cương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII
105 Bùi Văn Cường Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
106 Hà Hùng Cường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
107 Lương Cường Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam
108 Nguyễn Phú Cường Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai
109 Nguyễn Quốc Cường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X, XI
110 Nguyễn Xuân Cường Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
111 Phan Việt Cường Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam
112 Trần Quốc Cường Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương
113 Trịnh Đình Cửu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời
114 Trần Hữu Đắc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI
115 Lê Đại Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết)
116 Vũ Đại Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V
117 Vũ Đức Đam Phó Thủ tướng Chính phủ
118 Y Ngông Niêk Đăm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (dự khuyết), V
119 Huỳnh Đảm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
120 Trần Đình Đàn Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá X
121 Nguyễn Đáng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (dự khuyết), V
122 Phan Văn Đáng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III, IV
123 Hà Đăng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết), VII
124 Trần Văn Đăng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII
125 Nguyễn Văn Đẳng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX, X
126 Nguyễn Văn Danh Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang
127 Nguyễn Văn Danh Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
128 Lê Quang Đạo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III (dự khuyết), IV, V, VI
129 Lê Thanh Đạo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII
130 Lưu Lập Đạo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời
131 Chu Văn Đạt Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X
132 Huỳnh Thành Đạt Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
133 Phan Tấn Đạt Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
134 Nguyễn Đệ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII
135 Nguyễn Khoa Điềm Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX; Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương khóa IX (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương)
136 Nguyễn Hồng Diên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
137 Lê Diễn Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông đến tháng 10/2020
138 Lê Diễn Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
139 Phan Diễn Ủy viên Bộ chính trị khóa VIII, IX; Thường trực Ban Bí thư khóa IX
140 Lư Văn Điền Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII
141 Trần Anh Điền Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết)
142 Nguyễn Chí Diểu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa I
143 Chama Léa Điêu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX
144 Nguyễn Cảnh Dinh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết), VI, VII, VIII
145 Nguyễn Công Định Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (dự khuyết)
146 Nguyễn Khắc Định Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
147 Nguyễn Thị Định Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V, VI
148 Trần Độ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III, IV, V, VI
149 Nguyễn Thị Doan Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX, X, XI
150 Lương Công Đoan Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 nhóm đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú

(ĐCSVN) - Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung liên quan đến đảng viên đang công tác, học tập trong điều kiện đặc thù, trong đó có 4 nhóm đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú.

7 chính sách đối với công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 11/2020

(ĐCSVN) – Từ tháng 11/2020, nhiều chính sách đối với cán bộ, viên chức có hiệu lực như: Giảng viên trường cao đẳng sư phạm làm việc 44 tuần/năm, các phòng cấp sở có tối thiểu 5 biên chế công chức, bình quân mỗi phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có 02 phó phòng…

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bộ Chính trị quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

(ĐCSVN) - Cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải có tinh thần yêu nước nồng nàn, sâu sắc; luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Liên kết website