STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
101 Phạm Biên Cương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X (dự khuyết)
102 Phạm Như Cương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết)
103 Trương Chí Cương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (dự khuyết)
104 Võ Văn Cương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII
105 Bùi Văn Cường Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
106 Hà Hùng Cường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
107 Lương Cường Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam
108 Nguyễn Phú Cường Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai
109 Nguyễn Quốc Cường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X, XI
110 Nguyễn Xuân Cường Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
111 Phan Việt Cường Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam
112 Trần Quốc Cường Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương
113 Trịnh Đình Cửu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời
114 Trần Hữu Đắc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI
115 Lê Đại Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết)
116 Vũ Đại Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V
117 Vũ Đức Đam Phó Thủ tướng Chính phủ
118 Y Ngông Niêk Đăm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (dự khuyết), V
119 Huỳnh Đảm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
120 Trần Đình Đàn Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá X
121 Nguyễn Đáng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (dự khuyết), V
122 Phan Văn Đáng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III, IV
123 Hà Đăng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết), VII
124 Trần Văn Đăng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII
125 Nguyễn Văn Đẳng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX, X
126 Nguyễn Văn Danh Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang
127 Nguyễn Văn Danh Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
128 Lê Quang Đạo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III (dự khuyết), IV, V, VI
129 Lê Thanh Đạo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII
130 Lưu Lập Đạo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời
131 Chu Văn Đạt Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X
132 Huỳnh Thành Đạt Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
133 Phan Tấn Đạt Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
134 Nguyễn Đệ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII
135 Nguyễn Khoa Điềm Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX; Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương khóa IX (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương)
136 Nguyễn Hồng Diên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
137 Lê Diễn Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông đến tháng 10/2020
138 Lê Diễn Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
139 Phan Diễn Ủy viên Bộ chính trị khóa VIII, IX; Thường trực Ban Bí thư khóa IX
140 Lư Văn Điền Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII
141 Trần Anh Điền Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết)
142 Nguyễn Chí Diểu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa I
143 Chama Léa Điêu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX
144 Nguyễn Cảnh Dinh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết), VI, VII, VIII
145 Nguyễn Công Định Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (dự khuyết)
146 Nguyễn Khắc Định Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
147 Nguyễn Thị Định Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V, VI
148 Trần Độ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III, IV, V, VI
149 Nguyễn Thị Doan Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX, X, XI
150 Lương Công Đoan Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website