STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
301 Nguyễn Văn Hưởng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
302 Đặng Hữu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết), VI, VII, VIII
303 Nguyễn Thế Hữu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết)
304 Nguyễn Xuân Hữu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V, VI
305 Thuận Hữu Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (kiêm nhiệm)
306 Tố Hữu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa II, III, IV, V
307 Bùi Quang Huy Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII, IX
308 Bùi Quốc Huy Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX
309 Trần Quang Huy Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III (dự khuyết), IV
310 Trần Quốc Huy Ủy viên ban Chấp hành Trung ương khóa XI
311 Võ Đức Huy Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX, X
312 Đinh Thế Huynh Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Bí thư Trung Đảng khóa XI, Thường trực Ban Bí thư khóa XII (đến 3/2018)
313 Phạm Văn Hy Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI, VII
314 Y Thanh Hà Niê Kdăm Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
315 Huỳnh Hữu Kha Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX
316 Lê Khắc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (dự khuyết), V
317 Nguyễn Khai Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III (dự khuyết)
318 Nguyễn Thị Minh Khai Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa I
319 Lê Minh Khái Tổng Thanh tra Chính phủ
320 Phan Văn Khải Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX; Thủ tướng Chính phủ (từ 1997 đến 6/2006)
321 Nguyễn Khang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa II (dự khuyết), III
322 Nguyễn Đình Khang Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
323 Hồ Sĩ Khảng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa II (dự khuyết)
324 Nguyễn Tuấn Khanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X, XI
325 Đặng Quốc Khánh Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang
326 Nguyễn Khánh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết), VI, VII
327 Nguyễn Doãn Khánh Ủy viên ban Chấp hành Trung ương khóa XI
328 Nguyễn Nam Khánh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI, VII
329 Trương Quang Khánh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
330 Đặng Hữu Khiêm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV
331 Phạm Gia Khiêm Ủy viên Bộ Chính trị khóa X; Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh (từ 6/2006 đến 8/2011)
332 Ung Văn Khiêm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa II, III
333 Bùi Thanh Khiết Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (dự khuyết), V
334 Hà Thị Khiết Bí thư Trung ương Đảng khoá X; Trưởng Ban Dân vận Trung ương (1/2011 – 1/2016); Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1997 - 2007)
335 Nguyễn Hữu Khiếu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III (dự khuyết), IV
336 Trần Việt Khoa Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng
337 Đinh Hữu Khóa Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII
338 Vũ Khoan Bí thư Trung ương Đảng khóa IX; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII; Phó Thủ tướng Chính phủ (8/2002 - 6/2006)
339 Đoàn Khuê Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V,VI, VII, VIII
340 Cao Sỹ Kiêm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết), VII, VIII
341 Phùng Thanh Kiểm Ủy viên ban Chấp hành Trung ương khóa XI
342 Nguyễn Đức Kiên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
343 Phan Trung Kiên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX, X
344 Phùng Chí Kiên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa I
345 Trần Kiên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V, VI
346 Lê Văn Kiến Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
347 Đoàn Văn Kiển Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII
348 Trương Văn Kiện Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (dự khuyết)
349 Phạm Văn Kiết Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV
350 Võ Văn Kiệt Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III, IV, V, VI, VII, VIII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website